culturagalega.org

Indice alfabético


Disciplinas científicas

 

comparte esta páxina:

Ámbitos de ocupación:

Autor/a da biografía:

 • Data de alta:

GaleriaBibliografía:

 • GARCÍA MARTÍNEZ, M.C.: “López Cuevillas, Florentino”, en Gran Enciclopedia Gallega, T. 19, Santiago-Xixón, s.d.
 • TABOADA CHIVITE, X.: “Cuevillas e o seu maxisterio”, en Grial, nº 21, 1968. VVAA, Homenaxe a Florentino L. A Cuevillas, Galaxia, Vigo, 1957.
 • PERICOT, LL.: “Algunos recuerdos personales de Cuevillas”, en Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense, T. 20, fasc. 1-4 (1959-1960) ; p. 45-48.
 • CARVALLO CALERO, R.: Historia da literatura galega contemporánea, Galaxia, Vigo, 1975, 2ª edición
 • OTERO PEDRAYO, R.: Florentino L. Cuevillas, Galaxia, Vigo, 1980.

Como citar esta páxina:

 • ([], “ ”, en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. Consello da Cultura Galega. [lectura: ] [URL: http://www.culturagalega.org/
  albumdaciencia/detalle.php?id=
Untitled Document

Datos biográficos:

 • Nacemento: Descoñecida
 • Falecemento: Descoñecida


Obra de
 
LOPEZ CUEVILLAS, F.: “Prehistoria de Melide”, en Terra de Melide, Seminario de Estudos Galegos, Santiago, 1933.

LOPEZ CUEVILLAS, F.: Parroquia de Velle, Seminario de Estudos Galegos, Santiago, 1936, con Vicente Fernández Hermida e Xoaquín Lorenzo Fernández.

LOPEZ CUEVILLAS, F.: La civilización céltica en Galicia, Editorial Porto, Santiago, 1953.

LOPEZ CUEVILLAS, F.: Prosas galegas, colección de artigos xornalísticos, Galaxia, Vigo, 1962.

CUEVILLAS LÓPEZ, F.: “A edade do ferro na Galiza”, traballo de ingreso no Seminario de Estudos Galegos, Nós, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1925-56. Hai unha edición da Real Academia Galega de 1968, con prólogo de Xoaquín Lorenzo.

LOPEZ CUEVILLAS, F.: “Prehistoria”, T. III da Historia de Galiza, Ediciones Galicia, Bos Aires, 1973, dirixida por R.Otero Pedrayo, cunha addenda et corrigenda do seu colaborador Xesús Taboada Chivite, por seren obra póstuma e pasaren máis de 15 anos desde que Cuevillas a

CUEVILLAS LÓPEZ, F.: “Os Oestrimnios, os Saefes e a Ofiolatría en Galiza”, con Fermín Bouza Brey, Arquivos do Seminario de Estudos Galegos, II, 1929. Hai unha edición do Museo do Pobo Galego de 1992.