ÁLBUM DA CIENCIA:
A elaboración desta nova versión do Álbum da Ciencia supón un esforzo investigador e divulgativo dun amplo equipo de especialistas. A dirección foi encomendada a Xosé A. Fraga Vázquez, da Sección de Ciencia, Natureza  e Sociedade do Consello, quen contou coa colaboración do coordinador desa Sección, Francisco Díaz-Fierros Viqueira, na codirección, e de Alfonso Mato na coordinación e redacción.
 
Nacemento:Descoñecida . Falecemento: Descoñecida
Autor/a da biografía:
Data de alta:

Ámbitos de ocupación: Arte e Historia /Como citar esta páxina:
([], “ ”, en Álbum da Ciencia. Culturagalega.org. Consello da Cultura Galega. [lectura: ] [URL: http://www.culturagalega.org/albumdaciencia/detalle.php?id=

Máis información e materiales complementarios en http://www.culturagalega.org/albumdaciencia/detalle.php?id=

Un proxecto do
Consello da Cultura Galega
Pazo de Raxoi, 2º andar 
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202