Atalaia

Berta Cáccamo. Expansión ensaio
2017
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
24 PMR Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos
2016
Centro Torrente Ballester (Ferrol)
Agrupar_Desagrupar. Rupturas da representación
2016
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Trabajo absoluto. Juan Luis Moraza
2016
MAC. Museo Arte Contemporánea Gas Natural-Fenosa (A Coruña)
Berta Cáccamo. Verquidos
2014
Consellería de Cultura - Xunta de Galicia (Santiago)
Becas de creación artística no estranxeiro 2014
2015
MAC. Museo Arte Contemporánea Gas Natural-Fenosa (A Coruña)
Ángela de la Cruz. Escombros
2015
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Carlos León. A orde das primeiras cousas
2015
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Günther Förg. Verfolgen Malerei
2015
Fundación Luis Seoane (A Coruña)
Diego Santomé. Peza de esquina e outros...
2015
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Xosé M. Buxán Bran. Desprazamentos
2014
Difusora de Letras Artes e Ideas (Ourense)
Chelo Matesanz. As miñas cousas en observación
2014
CGAC. Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago)
Pintura site. Almudena Fernández Fariña
2015
Editorial Dardo (Santiago)
Darío Basso. Materialeza 1999-2011
2012
Deputación de Pontevedra
Mil ríos
2014
CEF (Centro de Estudos Fotográficos)
Antón Pulido. Antolóxica
2014
Afundación