En profundidade

Do 101 ao 104 de 104
Música clásica e popular viven as horas máis baixas da década en número de espectadores

Onde marchou o público?

Música clásica e popular viven as horas máis baixas da década en número de espectadores

Boa parte da lírica medieval galego-portuguesa era tradición oral feminina, segundo Ria Lemaire

Das voces das mulleres á letra dos homes

Boa parte da lírica medieval galego-portuguesa era tradición oral feminina, segundo Ria Lemaire

Artigo: A mulher nos cancioneiros. Notas para um anti-retrato descortês. José Luís Rodríguez
Para saber mais sobre a muller na Idade Media Textos para a historia das mulleres en Galicia, (pp 111 a 279)
A música electrónica cumpre trinta anos no seu mellor momento

Guia da musica electronica galega

A música electrónica cumpre trinta anos no seu mellor momento

Oficio da interpretación

O papel do actor

María Casares

A casa da comedia, a casa de María

Verbena galega

Hoxe, grande verbena coa orquestra...


< Anterior