ESCOITAO EN RadioCG
 


Na Praza da Catedral de Mondoñedo hai unha estatua en metal dun home sentado, en actitude relaxada, observando o monumento medieval. É Álvaro Cunqueiro, un dos máis coñecidos autores da literatura galega e clave para comprender a súa evolución neste século. Poeta, narrador, xornalista e mesmo ensaísta, Cunqueiro é coñecido por unha filosofía vital de home conversador, de verba e risa fácil, contador de historias e de fantasía desbordante.  Agora cúmprense 20 anos do seu pasamento.

Benvidos e benvidas ó mundo de Cunqueiro. Culturagalega.org ofréceche manuscritos de poemas e escritos del en galego e catalán, xunto con fragmentos da súa visión do mundo.

Álvaro Cunqueiro naceu en Mondoñedo, no ano 1911. Entre  a galería  de peculiares personaxes da cidade e as sotanas dos vellos cregos da cidade luguesa, Cunqueiro comenzaría a súa vocación literaria. De alí pasaría a Santiago de Compostela, onde estudiaría Filosofía e Letras. A carreira non semellou interesarlle moito, porque pronto mudaríase ós cuarteis do xornalismo. Comezou como colaborador dun dos principais xornais galegos da época, El Pueblo Gallego, para pasar logo a ABC, La Noche e Faro de Vigo, do que sería director.

A poesía como inicio
Os seus inicios na literatura viñeron dados pola poesía. Antes da Guerra Civil, o creador de Mondoñedo xa tiña publicados tres libros de poemas en galego, obras intensas como Mar ao Norde (Santiago, 1932), Poemas do si e do non (Lugo, 1933) e Cantiga nova que se chama ribeira (Santiago, 1933), inspirado este último no estilo, nas formas e nos temas dos trobadores da Galicia medieval, dentro dun estilo que se chamou neotrobadorismo.

Despois da Guerra Civil, coma sempre, a vida dos autores galegos vai dar un cambio fundamental. Cunqueiro comeza a empregar o castelán xunto co galego como vehículo de literatura. Co castelán como arma gaña o premio Nadal en 1968 con Un hombre que se parecía a Orestes, unha das súas obras máis coñecidas a nivel español, ou Viajes y fugas de Fanto Fantini della Gherardesca.

Tradición oral e imaxinación erudita
Para nós é coñecido pola prodixiosa obra en galego: iniciouse na narrativa no noso idioma con Merlín e familia (Vigo, 1955) á que seguirán As crónicas do Sochantre (Vigo, 1956) ou a exótica Si o vello Simbad volvese ás illas... (Vigo, 1961). Moitas das súas obras en galego provén do seu contacto con personaxes populares nos que se plasma a tradición oral galega, iso sí, tamizada polo peculiar estilo narrativo do autor e pola súa prodixiosa imaxinación.

É un escritor de mitos: continuamente a súa obra remite ós vellos libros de cabaleirías da época medieval, ás lendas artúricas e do Santo Graal de tanta raizame na nosa literatura da Idade Media. Pero Cunqueiro reinvéntaos: non fala do pasado, senón dun mundo e tempo que só é propio do seu traballo de creación. E isto tamizado por un profundo coñecemento da etnografía e gastronomía galega. Segue a ser empregado o seu libro A Cociña Galega (Vigo, 1973), paradoxicamente, un dos seus máis coñecidos a nivel popular. 

 
 

 

Cultura Galega.org
Especiais / Arte / Comunicación / Música / Espectáculos / Historia / Lingua e Literatura / Sociedade /
Certames / Arquivos / Participa / Xénese / Alén da Terra / Zona Cultura / Colaboracións
Correo / Acerca de Cultura Galega.org


Cultura Galega.org é unha iniciativa do Consello da Cultura Galega
©Consello da Cultura Galega, 2000