O pai Santiago Casares Quiroga foi ministro de Mariña, Gobernación, Xefe do Goberno e Ministro da Guerra, sucesivamente, no Goberno de Azaña. Tralo golpe de 1936, Quiroga exíliase en Londres, logo en París.

Seguiría moi vencellado á súa filla ata o final.