EDITORIAL
  "Un escuro soño"
OS DATOS
  O Pasamento de Carlos Casares nos xornais electrónicos.
COLABORACIÓNS
Persoeiros da cultura fan as súas achegas sobre Casares
FOTOBIOGRAFIA
  Carlos Casares, unha vida en imaxes
A SUA OBRA
  A creación como filosofía de vida
MULTIMEDIA
Un soño na sua voz
A literatura infantil, a grande paixón
O futuro da lingua
Xoguetes para un tempo
VALORACIÓNS
  Coñece a opinións de destacados persoeiros da Cultura Galega
A SUA VOZ
  Un soño na sua voz
Hai a penas quince días, Carlos Casares gravaba un conto breve para a Radio Galega como parte dun proxecto que a CRTVG está levando adiante para recompilar a voz dos autores da nosa literatura. Casares titularía 'A radio, un soño' a esta narración na súa voz.
Escoitao en Windows Media
Escoitao en MP3
  A literatura infantil, a grande paixón
'Da terra e dos tempos', un programa de RNE na Coruña, emitiu o 27 de decembro de 1973 unha entrevista na que Casares aborda o concepto da nova narrativa galega así como o futuro da literatura infantil galega pola que amosou un grande interese da que son mostra títulos como A galiña azul (1968), As laranxas máis laranxas de tódalas laranxas ou O can Rin e o lobo Crispín (1983).
Escoitao en Windows Media
Escoitao en MP3
  O futuro da lingua
Na entrevista en Da terra e dos tempos, Casares abordaría a polémica do futuro da lingua, respostando ás dúbidas da supervivencia do idioma coas teses de Ramón Piñeiro sobre o tema, establecendo unha clara diferencia entre o galego no ámbito rural e nas cidades, nas que o galego aínda non se implantara como lingua de cultura.
Escoitao en Windows Media
Escoitao en MP3
  Xoguetes para un tempo
Carlos Casares le parte da súa obra "Xoguetes para un tempo prohibido", no volumen Poetas e Narradores.
Escoitao aquí na súa propia voz.


 

 

Cultura Galega.org
Especiais / Arte / Comunicación / Música / Espectáculos / Historia / Lingua e Literatura / Sociedade /
Certames / Arquivos / Participa / Xénese / Alén da Terra / Zona Cultura / Colaboracións
Correo / Acerca de Cultura Galega.org


Cultura Galega.org é unha iniciativa do Consello da Cultura Galega
©Consello da Cultura Galega, 2000