O Festival Novas Músicas de Monforte acollerá un seminario para músicos e educadores

Música Moderna e Improvisación

O Seminario de Música Moderna e Improvisación vai dirixido persoas que, posuíndo xa algúns coñecementos musicais, desexen achegarse á musica moderan para ampliar os seus coñecementos e recursos. Neste sentido tanto músicos de calquera especialidade como ensinantes poderán sacar partido desta actividade formativa con vistas a aumentar os seus recursos para a interpretación e a improvisación ou para obter recursos pedagóxicos. Inserido na programación do Festival Novas Músicas de Monforte o seminario terá lugar durante os seis días do festival entre o 21 e 26 de agosto. A coordinación do curso corre ao cargo de Miguel Angel Rodríguez e contará coa participación dos profesores Fernando Llorca, Roberto Somoza, Andy Phillips, Carlos Calviño e Charlie Moreno.

Máis información no Festival Novas Músicas