O Parlamento aproba unha lei para protexer a paisaxe galega

Dosier: Paisaxe

Cos votos en contra do Partido Popular, o Parlamento de Galicia aprobou onte a Lei da Paisaxe Galega. Un texto lexislativo que pertende protexer legalmente a paisaxe, á que lle concede importancia ambiental e cultural. Ademais da creación do Observatorio Galego da Paisaxe, o texto recolle que as actuacións que necesiten unha declaración de impacto ambiental tamén precisarán outra análise sobre a súa influencia na paisaxe. Máis sobre a paisaxe e o desenvolvemento da lei no noso dosier.

Joan Nogué, o director do Observatori da Paisatge de Catalunya, a primeira entidade deste tipo que hai en España e referente para a que se vai crear en Galicia, explica nesta reportaxe, a súa experiencia

Información sobre as xornadas “Identidade e paisaxe” que organizou o Consello da Cultura Galega, para analizar as perspectivas sociais, económicas e culturais da paisaxe

Nova sobre o inicio do trámite parlamentario da lei da paisaxe

Nesta reportaxe, analízase como a construción da paisaxe marcou o xeito en que se concibiu a identidade galega