Teatro do Morcego ten o seu particular Club da calceta

Feira Galega das Artes Escénicas 2008 - Montaxes

Seis mulleres moi diferentes entre si acoden a clases de calceta, un lugar onde converxen as súas frustracións pero, tamén, un lugar onde toman conciencia da súa situación e da necesidade de superala. A través dun espazo tan tradicionalmente feminino como a calceta, estas mulleres atopan no valor da unidade a forza para sobrepoñerse a un presente que as nega ou infravalora. A última aposta de Teatro do Morcego que adapta para a escena a novela de María Reimóndez.