Bailadela de morte ditosa por Teatro de Ningures

Feira Galega das Artes Escénicas 2008 - Montaxes

A última aposta de Teatro de Ningures pon nas táboas unha obra do finado Roberto Vidal Bolaño. Bailadela da morte ditosa preséntanos seis encontros coa morte noutros tantos cadros. Encontros procurados sempre polos personaxes e por diferentes motivos: adiantar a propia morte para fuxir do sufrimento, achegarse a ela para matar a soidade ou o fracaso, abrazala para alimentar outra vida ou acabar nos seus brazos como remate natural dun camiño xa andado.