A imaxe dos galegos na emigración

A obra Los “gallegos” en el imaginario argentino. Literatura, sainete, prensa analiza a pegada dos emigrantes

Nos últimos tempos as acepcións negativas que en Arxentina se lle aplican tradicionalmente ao termo "galego" provocaron airadas reaccións no noso país. No entanto, a imaxe que se lle deu neste país aos nosos emigrantes non foi unicamente negativa. Fronte ao estereotipo que pintaba os nosos emigrantes coma persoas incultas e rudas, mantívose tamén a sona de traballadores honrados e esforzados. A maiores, a importancia que adquiriron distintos persoeiros desta colectividade deu tamén en representacións individualizadas que se afastaban dos tópicos.

No libro Los “gallegos” en el imaginario argentino. Literatura, sainete, prensa, editado pola Fundación Barrié co asesoramento do Consello da Cultura Galega, a investigadora arxentina María Luísa Lojo, fai un percorrido polos galegos no imaxinario arxentino nos comezos do século XX. A literatura, o teatro ou o humor gráfico son algúns dos medios nos que lle sigue a pista ao xeito en que nos representaron no Cono Sur.

Os galegos como protagonistas do humor gráfico

Os galegos como protagonistas do humor gráfico

Contracapa Caras y Caretas (1909)

Publicidade Caras y caretas(1909)

Caricatura Caras y Caretas (1900)

Relato costumista en Caras y caretas (1900)

Concurso de Chistes en Caras y caretas (1905)

Caricatura de José María Cao Luaces en Caras y caretas (1903)

<> en Caras y Caretas (1919)