Raul Soutelo: "O máis urxente é recuperar estes bens, xa teremos tempo de investigar e de analizar"

Os documentos persoais dos emigrantes fornecen datos fundamentais para coñecer a nosa historia

Cartas, diarios, tarxetas postais ou cadernos. Os documentos persoais dos emigrantes galegos están a se afianzar coma unha fonte fundamental para coñecer a historia da nosa diáspora. Cun certo atraso a respecto doutros países, os nosos investigadores comezan a aproveitar un legado que corre risco de desaparación polo paso do tempo e a perda de valor que estes documentos persoais teñen para as novas xeracións. Raúl Soutelo, un dos máis destacados investigadores neste campo, explícanos polo miúdo as posibilidades e o grande valor humano que agochan estes testemuños.