Un libro indaga nas representacións dos galegos na Arxentina

Coa presentación da publicación remata a visita de Ramón Villares ao país austral

En Arxentina, falar de galegos é falar de españois. Sen embargo, malia a importancia demográfica e cultural que supuxeron, non hai moitos estudos sobre as súas representacións no imaxinario colectivo. E iso é o que fai o libro Os galegos no imaxinario arxentino. Literatura, sainete, prensa. Unha publicación editada pola Fundación Barrié que será presentada por Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura Galega, naquel país. Con ela finaliza o intenso programa de actividades desenvolvido por Arxentina do máximo mandatario do Consello da Cultura Galega que supuxo dúas conferencias, a presentación de tres libros e a inauguración de exposicións en Bos Aires e Rosario