Roberto Varela presenta o Plan de Gastronomía

O proxecto inclúe participación en encontros gastronómicos e concursos de ideas

“Xornadas, concursos de ideas, participación en feiras e eventos especializados que teñen como obxectivos divulgar a nosa oferta gastronómica, impulsar o recoñecemento dos nosos produtose aumentar o prestixio enogastronómico galego”. Así definiu Roberto Varela, conselleiro de Cultura e Turismo, os obxectivos do novo Plan da Gastronomía. Un proxecto no que ademais da promoción (tanto en Galicia como fóra) da cociña galega implica potenciar a oferta formativa do Centro Superior de Hostelería de Galicia. Ademais, Varela aproveito para dar a coñecer o sitio web Gastronomiadegalicia.com que cumprirá o "papel aglutinador de información e coñecemento en torno á nosa gastronomía".