A ponte de Ponte Vea será declarada ben de interese cultural

A Xunta incoa tamén o expediente de BIC para a Illa de Sálvora

O Diario Oficial de Galicia recolle hoxe as resolucións da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, polas que se incoan os expedientes para declarar como bens de interese cultural a ponte de Ponte Vea e mais o arquipélago de Sálvora. A ponte, construída no século XVI e con importantes modificacións no XVIII, conta con antecedentes romanos e une os concellos de Teo e A Estrada por riba do Río Ulla. O expediente que recolle o DOG salienta que a peza "ten un indubidable valor histórico en canto elemento que vertebra o territorio e as comunicacións que facilitan o desenvolvemento sociocultural da poboación, aínda que a súa tipoloxía non constitúa unha peza única entre as pontes medievais" e recoñece que supón "un auténtico emblema dos termos municipais de Teo e A Estrada". A declaración farase baixo a categoría de "Monumento", aínda que recolle a recomendación para o futuro de "ampliar o contorno de protección para preservar as condicións do seu ámbito máis próximo".

En paralelo, o DOG recolle tamén a incoación do xa anunciado expediente para protexer como BIC o arquipélago de Sálvora, na Ría da Arousa. O espazo será recoñecido na categoría de paisaxe cultural, a atender, segundo recolle o texto, ás súas características como "un lugar identificable polo conxunto de cualidades culturais senlleiras, tanto materiais como inmateriais, no cal se combina a obra singular da natureza e o desenvolvemento do enxeño humano, resultando un complexo destacable da interacción e interpretación dunha comunidade agrogandeira e mariñeira nun medio natural xeneroso pero exixente, que o sustenta e que constitúe o soporte material da súa identidade, en definitiva, unha paisaxe cultural senlleira". A declaración atende a elementos arquitectónicos como "a aldea, o faro, a telleira, a taberna e a salgadura", así como a capela, o almacén, o camiño ou as fontes.

Mentres non se fai efectiva a declaración destes novos BICs, os mesmos ficarán inscritos de xeito preventivo no Rexistro de Bens de Interese Cultural de Galicia.