A Universidade de Vigo lanza unha Breve guía para mellorarmos o uso do galego

A obra está dispoñible na rede para a libre descarga

A obra está dispoñible na rede para a libre descarga
A Área de Normalización Lingüística (ANL) acaba de publicar, en formato físico e mais na rede a Breve guía para mellorarmos o uso do galego. Esta obra, de 36 páxinas, quere contribuír a mellorar a calidade da lingua a corrixir os erros máis frecuentes atopados nos textos que día a día revisan nesta área.

Segundo explica Fernando Ramallo, director da ANL, "con este documento queremos seguir contribuíndo a superar esas eivas". Para isto, a obra estrutúrase nun primeiro apartado "centrado en cuestións ortográficas e gramaticais, que dá paso a un segundo que afonda en aspectos de redacción e estilo, para rematar cunha terceira parte titulada Para esquecermos na que se inclúe unha relación de preto de 60 palabras e expresións incorrectas e a súa forma corrixida".

Erros no uso do acento, nas siglas, no xénero, na colocación do pronome átono ou nas formas verbais preséntase na primeira parte, mentres a segunda aborda cuestións como "o uso da coma, do punto ou dos dous puntos, citas, títulos de obras e outros erros comúns, como a ausencia da linguaxe inclusiva, ou o exceso de nominalización ou o abuso da voz pasiva".

No derradeiro apartado da guía recóllese unha relación de 56 palabras e expresións incorrectas, pero de uso habitual, "como a nivel de, a partires de, aforo, búsqueda, conlevar, desenrolar, emprazar, listado, on line, plantexar, rasgo ou xeralizar, e as súas correspondes formas correctas".