Quiosco: Cadernos de lingua 39

A publicación da RAG inclúe análises sobre hip-hop e trap ou un estudo sobre as formas de cortesía na infancia

Está xa na rede a nova entrega de Cadernos de lingua, a publicación da Real Academia Galega. A nova entrega presenta como un dos seus principais contidos unha análise da riqueza fraseolóxica da novela Costa do Solpor, do académico correspondente Xosé María Lema (Vimianzo, 1950).

Xosé María Rei Lema asina esta investigación, que destaca a calidade da fraseoloxía que o autor emprega na obra, cun 950 fraseoloxismos nas súas 425 páxinas, entre eles unha ducia de refráns. No artigo, Rei Lema salienta que o emprego de fraseoloxía é un dos campos que "máis sofre a pobreza léxica" na prosa galega actual. Na lista que oferta este artigo salientan as expresións vencelladas ao mar, que son explicadas e acompañadas de exemplos.

Na entrega destaca tamén o traballo de Mª Belén Senín sobre a ideoloxía e a identidade no discurso do hip-hop e do trap centrado no caso das bandas Rebeliom do Inframundo e Boyanka Kostova. Para a autora cada un destes xéneros encerra dúas posturas opostas no que á identidade e ideoloxía se refire.

Unha terceira peza, Tamara Rial Montes estuda o proceso de adquisición das estratexias de cortesía nas peticións por parte de nenos e nenas galegofalantes, dende os 4 ata o 12 anos. A autora salienta que "en xeral, o modelo establecido en estudos anteriores para as persoas galegofalantes tradicionais parece non corresponder co que se observa nas xeracións máis novas".

Canda a estes contidos, o volume recolle unha recensión sobre a última entrega do Atlas Lingüístico Galego, editado en 2020 pola Universidade de Santiago de Compostela e a Fundación Barrié e centrado no léxico do ser humano.