Crónicas e fotogalerías sobre o Saló de Barcelona e varias mostras de obras son as últimas novas que chegan de Internet

Redada: Novas de Barcelona

Unha completa fotogalería a cargo de Hugo Covelo, outra e un comunicado oficial no web de Polaqia, unha crónica no Portal Galego da Língua e un artigo no web do Lab.Ou son as últimas novas que nos chegan sobre o Saló de Barcelona pola rede. Ao tempo, coñecemos tamén por Internet unha primeira páxina de Cuimhne, o novo proxecto de Benlloch e Domingo para Dolmen. Ao tempo, Tirso achéganos varias páxinas de "Marshall" no seu blog.

Máis información no
web de Hugo Covelo en Picasa; no web de Polaqia; no web do Lab.Ou; no Portal Galego da Língua; no blog Desde mi Mundo e no blog de Tirso Cons