O coleccionismo en Galicia

Santiago. Xermán Hermida

A arte acumulada

A importancia do coleccionismo na arte contemporánea pasa desapercibida para o grande público

A evolución coleccionista

A afección por atesourar arte contemporánea medrou rapidamente no noso país logo do franquismo

Gardar arte hoxe (e mañá)

Diferentes condicionantes auguran mudanzas no campo do coleccionismo de arte contemporánea