As contas da cultura 2017

Santiago. Xermán Hermida

As contas da cultura 2017: Libros e bibliotecas

O proxecto de orzamentos presenta poucas mellorías nos fondos para o sector do libro

As contas da cultura 2017: Patrimonio

Recortes e intervencións en edificios marcan os investimentos no ámbito patrimonial

A contas da cultura 2017: Lingua

Uns orzamentos conxelados que deberán cubrir máis accións limitarán a política lingüística da Xunta

As contas da cultura 2017: Entidades e transferencias

A AGADIC e a Cidade da Cultura concentran as principais partidas económicas dos orzamentos culturais

As contas da cultura 2017: Eixes de continuidade

A parálise nos orzamentos para cultura vai dificultar o desenvolvemento de proxectos pendentes