Balance do 2016

Santiago. Manuel Gago

10 noticias da cultura en 2016

Repasamos algúns dos acontecementos máis relevantes do ano

Un ano cultural na balanza

Catro expertos diagnostican o 2016 na cultura galega