Contaminación lumínica

Santiago. Iolanda Casal

Recuperarmos a noite estrelecida

A contaminación luminosa provoca efectos non desexados na natureza e na nosa saúde. E tamén nos priva da beleza do firmamento