Cultura a camiñar

Santiago. Xermán Hermida

Pasos culturais

Novas propostas de creación e investigación empregan o formato da camiñada como base

Camiñar coa señora Jacobs

Os Paseos de Jane inauguran en Galicia un novo xeito de se achegar ás paisaxes urbanas