A enciclopedia que definiu un país

Santiago. Xermán Hermida

A identidade que veu por fascículos

A Gran Enciclopedia Gallega deixou unha importante pegada na visión que temos do país

Os riscos identitarios da Enciclopedia

Repasamos algúns dos xeitos nos que a Gran Enciclopedia Gallega influíu na configuración da nosa cultura

A cociña dun referente

O proceso de elaboración da Gran Enciclopedia Gallega contribuíu a facer desta obra un fito cultural