A evolución do cine

Santiago. Redacción

Aumentan as salas e baixa o prezo das entradas de cine

O 50 por cento das películas producidas en Galicia estaban en galego