Antropoloxía: A ciencia esquecida

Santiago. Xermán Hermida

Antropoloxía: O saber que se perdeu

A disciplina á que se consagrou Antonio Fraguas fica fóra das universidades galegas

Os lugares da antropoloxía

Diferentes espazos institucionais, asociativos e empresariais manteñen viva a disciplina nun contexto de precariedade

As liñas da antropoloxía

Repasamos algúns dos focos actuais da disciplina en Galicia a coincidir co XVI Congreso de Antropoloxía